Súng phun sơn chân không (Airless)

Súng phun sơn chân không ( Airless )

Đồng bộ với thiết bị và béc phun , súng phun sơn là tâm điểm vận hành của máy phun sơn

Điều kiện tối ưu nhất của loại súng này là khả năng điều chỉnh tia phun cho kết quả phun hoàn hảo

0296362: súng phun Airless AG08 răng G gồm béc phun và đầu phun

0502167: súng phun Airless AG14 răng G gồm béc phun và đầu phun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *