Lọc súng sơn tĩnh điện

Lọc súng sơn tĩnh điện

Locsung 01 1.       Lọc súng: gồm 4 màu

·         Lọc đỏ: cho béc phun từ 107- 813. Lỗ phun từ 0.007’’ đến 0.013’’

·         Lọc vàng : cho béc phun từ 113-817. Lỗ phun từ 0.013’’ đến 0.017’’

·         Lọc trắng cho béc phun từ 219-539. Lỗ phun từ 0.019’’ đến 0.039’’

·         Lọc xanh : co béc phun từ 227-467. Lỗ phun từ 0.027’’ đến 0.067’’

may phun son tinh dien,sung phun son,may phun son,he thong phun son tinh dien,sung phun son tinh dien,mua sung phun son,buong phun son tinh dien,hoa chat phun son tinh dien,buong phun son tinh dien,he thong bang tai,buong phun uot,phuong buon son bot,lo say son tinh dien,linh kien phu tung,thiet bi son tinh dien,he thong cap khi,máy phun sơn tĩnh điện,hệ thống phun sơn tĩnh điện,súng phun sơn tĩnh điện,dây chuyền phun sơn tĩnh điện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *