Liên hệ : 0903685226
Email : pertechvn@gmail.com
Giờ làm việc : 08:00am - 18:00pm

    Tên:

  

 

    Tổ chức:

  

    Email:

    

    Điện thoại:

    

    Địa chỉ:

  

    Tiêu đề:

    

     Nội dung:

    

     Mã xác định

  

     

  

Ý kiến khách hàng

Đối tác chiến lược

CÔNG TY TNHH PERTECH VIỆT NAM

Trụ sở : 30 Tân Mai - Hoàng Mai-Hà Nội

Kinh doanh 1: 0982325228

Kinh doanh 2: 0903685226

Email: Pertechvn@gmail.com